7/11/08

"Οι Δυναμικές Προεκτάσεις της Αρχαίας Ελλάδος στο Σήμερα"

Ομιλία του Γραμματέα του ΥΣΕΕ Βλάση Ρασσιά στο ΥΣΕΕ Βορείου Ελλάδος: