1/1/10

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΟΥΜΕ!
Είμαστε εδώ και ενοχλούμε! Θα είμαστε για καιρό εδώ και θα ενοχλούμε!
(Πηγή: Theasis.gr)